DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ

Níže jsou k náhledu vizualizace areálu Kampus UJEP zpracované firmou SIAL, architekti a inženýři spol. s.r.o. Liberec.
URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

V roce 2008 byla provedena aktualizace architektonicko-urbanistické studie kanceláří ARCH PROJEKT s. r. o. Hlavním podkladem pro vznik a aktualizaci studie byl stavební program sestavený podle požadavků jednotlivých součástí UJEP. Studie přihlíží k předpokládaným finančním zdrojům. Takto aktualizovaná studie se stala podkladem pro výběrové řízení na zhotovení dokumentace k územnímu rozhodnutí. Ve výběrovém řízení zvítězila firma SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o. Liberec.